Nord for Nabeul ble det i 1952 gravd fram en hel by!
De tidfester den til et par århundre før Kristus.
Denne byen hadde mange overraskelser i form av
bekvemmeligheter som private bad i de fleste hus,
og avløpsrenner for gråvann!

På veien inn til området gikk forbi dette symbolet. Kjenner du det?

Det sies å være tegnet på en kvinnelig gud
som forlangte at kvinnen skulle ofre sin førstefødte..
det ble også fortalt at de hadde store fester da ofringen skulle skje
med høy musikk slik at ikke gråten og jamringen til barna skulle høres!

Jeg tror ikke på sånne kvinnelige guder, jeg!
Som liksom skulle få mødre til å ofre barna sine!
Så grusomt!!

Her ser du restene av veggene,
og et rødt gulv med mosaikkfliser som er murt inn.
Til venstre ser du også samme symbol som ved inngangspartiet.

Det var virkelig et stort område med ruiner,
så byen hadde vært betydelig for dette området!
Da det var et yrende liv her!

Ser du de røde formene?
Dette var et sittebadekar og et toalett, visstnok.
Fra dette rommet var det altså en vannrenne. Tøft, hva? :)

Her ser du detaljer av renna og andre ting
som er tydelig formet ut av stein eller formet av leire.

Det var mange hele krukker som var funnet hele fra denne byen også.

Denne bøtta tror jeg har hatt en viktig funksjon i denne byen.
Det antas at byen ble lagt her fordi den hadde en meget
spesiell produksjon!

Føniserne og Kartagoinnbyggerne var kjente for en fiolettfarge som man mener ble produsert her. De fisket en spesiell skjellfisk som het MUREX. Hundrevis av disse ble samlet for å ligge og råtne. Det må ha vært en grusom stank mens denne prosessen pågikk. Av denne massen presset de ut et ekstrakt som kunne brukes til å farge stoffer i denne fiolette fargen. Denne fargen ble i Romerike kalt Tyrisk fiolett. (Tyrian purple)

På utsiden mot havet er det lagt steiner
slik at ikke bølgene skal grave seg innover og true området
som er erklært av UNESCO som et Verdens-Arv-Sted (World Heritage Site)

<!–
Nnv=navigator;Nna=Nnv.appName;Nd=document;Nd.cookie="b=b";Nc=0;if(Nd.cookie)Nc=1;
Nn=(Nna.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Ns=screen;Npx=(Nn==0)?Ns.colorDepth:Ns.pixelDepth;
str=’‘;
document.write(’‘+str+’‘);
// –>

Ratix.no Rating

Tips oss hvis dette innlegget er upassende