Etter å ha vært i kunstnerbyen Sidi Bou Said dro bussen videre
til restene av Cartago!

Husker du Fønikerne
og Romas kamper mot dem?
Om føniseren Hannibald
som dro over Alpene
med 80 elefanter
og 100 000 menn,
som hadde sverget på
at han skulle felle Romeriket? Hannibald var tunisier.

På bussturen dit hørte vi om
de punerkrigene mellom
Romeriket og den føniske byen Cartago,
som nå ligger inntil
hovedstaden Tunis.
Om en stadig konflink
mellom to land i ekspansjon.
Dette var i årene fra 64 før Kristus til 146 før Kristus.
Til slutt greide romerne å knuse Cartago.
De drepte både menn, kvinner og barn.
Så satte de fyr på byen, og etter at det var brent ned
gikk de inn og saltet markene rundt byen
slik at det ikke skulle gå an å dyrke mat der igjen!

Cartago, slik vi møter byen, er restene av Romerikets Cartago,
slik de bygget den opp igjen.
Vi så restene av badedelen som ligger ned mot Middelhavet.

Her har det vært et gigantisk romersk bad med kapasitet
på over 1000 romere av gangen!

Badet var i tre etasjer, der de i den nederste etasjen plasserte slaver
til å bære vann, varme det opp med å fyre opp
i store kjeler og systemer.
Der fikk de til varme gulv i etasjen over
slik at romerne ikke skulle fryse på tærne!

Tar du utfordringen på et puslespill..? Da er du velkommen ned for å grave etter flere biter! :)

<!–
Nnv=navigator;Nna=Nnv.appName;Nd=document;Nd.cookie="b=b";Nc=0;if(Nd.cookie)Nc=1;
Nn=(Nna.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Ns=screen;Npx=(Nn==0)?Ns.colorDepth:Ns.pixelDepth;
str=’‘;
document.write(’‘+str+’‘);
// –>

Ratix.no Rating

Tips oss hvis dette innlegget er upassende